Woontoren Weidevenne

De macht van de woningcorporatie

Op de website binnenlandsbestuur.nl een artikel over de macht van de woningcorporaties in Nederland. Aanleiding voor het artikel is een studie van het Centraal Planbureau. De woningcorporaties noemen de studie ‘gevaarlijk’. Zij hebben dan ook veel te verliezen.

Behalve op het terrein van de betaalbaarheid van huurwoningen, plaatst het CPB ook vraagtekens bij de rol van de corporaties op gebied van de leefbaarheid. Corporaties geven jaarlijks zo’n 340 miljoen euro uit aan uit aan verbetering van wijken. Volgens het CPB zou het logischer zijn als gemeenten die verantwoordelijkheid voor hun rekening namen, omdat de gemeente betere verbanden kan leggen tussen de sociale woningbouw en andere relevante terreinen, zoals bijstand, welzijnswerk en onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid. Nadeel is echter wel dat gemeenten meer op de korte termijn gericht zijn dan corporaties en bovendien het schaalvoordeel van (grote) corporaties missen.

‘Als je de gemeenten meer verantwoordelijkheid geeft voor de leefbaarheid van wijken, moet je ook iets doen aan de financieringsstromen,’ zegt onderzoeker Van Leuvensteijn. ‘Op een of andere manier moet het geld dat de corporaties nu aan leefbaarheid uitgeven bij gemeenten terechtkomen.’ Ook het CPB breekt zich het hoofd over het stenen vermogen van de corporaties.

Afhankelijk van de berekeningswijze is het woningbezit van de corporaties van nog geen 20 tot meer dan 300 miljard euro waard. Probleem van de huidige corporatiestructuur, zo constateert ook het planbureau, is dat er geen harde prikkel voor corporaties is om dat vermogen efficiënt in te zetten. De overheid heeft geen formele zeggenschap over de corporaties en tucht van de markt is er evenmin. Corporaties kunnen een slechte financiële huishouding eenvoudig op orde brengen door woningen te verkopen.

Lees HIER het volledige artikel.

Alternatief voor woontoren

Het alternatieve plan van D66 is een dappere poging om hetzelfde bouwvollume te realiseren op een manier die respectvol is voor de omwonenden en de stad. Maar ik WIL helemaal niet hetzelfde bouwvollume op dezelfde oppervlakte. Ik wil een toren die half zo hoog en half zo breed is. En waar dat geld vandaan moet komen? Zoek het lekker uit, Wooncompagnie. Ergens op jullie balans van ruim 800 miljoen euro (pagina 80, pdf-alert) moet er wel wat ruimte voor te vinden zijn.


Orginele plan met 60 meter woontoren

Alternatieve plan D66

 

Download HIER het alternatieve plan van D66 (Pdf).

Oproep aan Purmerendse politiek #wozoco

Hamvraag: waarom is het woonzorgcomplex te duur als er geen hoge woontoren gebouwd mag worden? Wie bepaalt dat? Na het het aanhoren van alle voor- en tegenargumenten van de politieke partijen, heb ik op deze vraag steeds geen duidelijk antwoord. Daarom doe ik een oproep aan de politiek in Purmerend om mij te helpen bij het vinden van het antwoord op de hamvraag.

Ik vraag mij af of de hamvraag ooit gesteld is bij de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)? Of eerder tijdens een raadsvergadering? Heb ik iets gemist? Ook als dat zo is, vind ik het nog steeds vreemd dat ik als betrokken inwoner van Purmerend moet gissen naar het antwoord op de hamvraag. Maar dat is nog geen reden om dat niet te doen, ik ga dus gissen.

De coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en de stadspartij zijn er wel uit. PvdA en Stadspartij zeggen ja tegen de woontoren. Formeel hebben CDA en VVD nog twijfels, maar tussen de regels door lees je dat ze voor de wijziging van het uitvoeringsplan zullen stemmen, en dus voor de woontoren. Bovendien zullen zij hun eigen wethouders niet snel laten vallen.

Tijdens de vergadering van de commissie SOB waren de wethouders nog het meest informatief in hun betoog. Wethouder Mona Keijzer benadrukte het belang van een goede samenwerking met projectontwikkelaar Wooncompagnie. Daarin zit volgens mij het antwoord op de hamvraag verscholen. De gemeente heeft Wooncompagnie hard nodig bij de ontwikkeling van plannen in de toekomst. De woningcorporatie is een belangrijke financier van plannen voor verbetering van de leefbaarheid van de wijken in Purmerend.

Is de macht van woningcorporatie Wooncompagnie te groot is geworden? Durft de gemeenteraad daarom geen nee te zeggen tegen de woontoren? Ik hoop van niet. Het lijkt mij geen gezonde basis voor samenwerking.

Dossier wozoco

Wooncompagnie chanteert gemeente Purmerend

“Een duivels dilemma”, zo noemt de CDA-fractie de keuze om het bestemmingsplan te wijzigen. Er is geen gemakkelijk “ja” en er is ook geen gemakkelijk “nee”. Waar hebben we dat eerder gehoord? Het is een poging tot medeleven. In feite staat het besluit al vast. Het maakt niet uit dat omwonenden te maken krijgen met een drastisch gewijzigd bestemmingsplan; het maakt niet uit dat hun achtertuin ’s ochtends een paar uur in de schaduw komt van een woontoren van 60 meter hoog en 46 meter breed; of dat omwonenden vanuit de woonkamer ineens een heel ander uitzicht hebben. Thijs Kalverboer van de ouderenpartij in Purmerend is daar duidelijk over: “Dan kijk je toch gewoon de andere kant op.” De PvdA heeft helemaal geen argumenten nodig om haar standpunt kracht bij te zetten. Commissielid Natalie Saaf zegt in haar antwoord op de insprekers: “Ik kan er kort over zijn, wij zijn gewoon vóór.” En daar moet je het dan maar mee doen, als belangenbehartiger van een groep van 175 huishoudens.

Het woonzorgcomplex moet er komen. Door de vergrijzing is er een toenemende behoefte aan zorg voor ouderen. Het nieuwe woonzorgcomplex voorziet in die behoefte.  De zorginstelling van woonzorgcomplex De Tien Gemeenten heeft verstand van zorg verlenen met een menselijke maat. Ik heb dat met eigen ogen mogen aanschouwen toen ik er, met een groep leerlingen van klas 1 en 2 vmbo, een uitgebreide rondleiding kreeg. Die menselijke standaard van De Tien Gemeenten lijkt nu onbetaalbaar. Dat is merkwaardig. Wooncompagnie is volgens het Besluit beheer sociale-huursector verantwoordelijk voor het prestatiegebied ‘wonen en zorg’. Ze moet dus zorgen voor goede woonvoorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben. Binnen de bestaande wettelijke kaders.

Wooncompagnie ontwikkelde een plan waarvan ze wist dat het niet paste binnen het bestemmingsplan. Nu de gemeenteraad zich moet uitspreken over de benodigde wijzigingen van het bestemmingsplan, dreigt Wooncompagnie zich terug te trekken als het oorspronkelijke plan niet doorgaat. Dat is chantage. Dat is niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sterker nog: Wooncompagnie zal de gemeente aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten tot nu toe. De vraag is of ze daarmee in hun recht staan. Mijn burger logica zegt van niet. Tenzij er bewijzen zijn dat de gemeente al in een vroeg stadium heeft meegewerkt aan het plan waarvan ze wist dat het niet binnen het bestemmingsplan past. Dan moet de gemeente op de blaren zitten. De gemeente moet het geldelijk verlies dragen en de bewoners van Stadshoven mogen er niet de dupe van worden. Verdeel de last dan maar over de schouders van alle inwoners van Purmerend.

Laat het in ieder geval een les zijn voor de toekomst. Zodat DIT geen werkelijkheid wordt.

Donderdag 10 februari vergadert de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer over het woonzorgcomplex. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar.

DirkZijn.nl kijkt terug op 2010

Ach, waarom ook niet. Even nog voor het jaar echt afgelopen is wat statistieken, en een top zoveel.

In 2010 wisten 24.189 unieke bezoekers dirkzijn.nl te vinden. Samen bezochten de  zij 34.609 keer de website en bekeken daarbij 59.130 pagina’s. 22.980 bezoeken kwamen op de site via Google, 85 via Microsoft Bing. 5.284 bezoekers kwamen rechtstreeks op de site (door www.dirkzijn.nl in te typen of  aan te klikken bij favorieten). 3.485 bezoeken kwamen binnen via Twitter en ook nog een zooitje via Facebook en NUjij.nl. Daarna ruim 200 andere websites die doorverwezen naar dirkzijn.nl.

Top 5 meest bezochte berichten in 2010:

 1. New Kids keihard de grofste (1.455)
 2. Mongolen (632)
 3. Green Day (567)
 4. Inshared autoverzekering (523)
 5. Drecul: gehandicapten moeten niet zeiken volgens Thom de Jager (445)

  Meest  bezocht zegt niet altijd iets over de kwaliteit van het artikel. Het kan ook betekenen dat het door de inhoud veel is gevonden op Google. Dus om onszelf niet tekort te doen hieronder nog wat top 5-jes van de redactie (lees: Dirk. Maar voel je vrij om aan te vullen/passen Drecul).

  Top 5 Drecul, in willekeurige volgorde:

  Top 5 Purmerend, in willekeurige volgorde:

  Top 6 onderwijs, in willekeurige volgorde:

  Wat goed is voor het volk

  De AOV en PvdA in Purmerend weten wat goed is voor de inwoners van hun stad. Zij reageren in de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op bezwaren van omwonenden van de toekomstige woontoren. Maakt niet uit dat er een klein beetje (?!) wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Maakt niet uit dat de bewoners onverwacht aankijken tegen een flatgebouw van 60 meter hoog in plaats van 18 meter. ‘Dan kijk je toch gewoon even de ander kant op!’

  Het laatste woord over de woontoren is nog niet gezegd. De projectontwikkelaar is samen met de bezwaarmakers op zoek naar een oplossing. In december staat het woonzorgcomplex weer op de agenda van de gemeenteraad. Vóór die tijd verschijnt op dirkzijn.nl een videomontage met een samenvatting van de discussie tot nu toe.
  Update: Oh sorry, het is Kalverboer (AOV) i.p.v. Klaverboer.

  FAIL PvdA wethouder Purmerend

  Wethouder Engels, van de PvdA, heeft de gemeenteraad in Pumerend niet goed voorgelicht. Hij is even “vergeten” te vertellen dat het plan van de toren van het woon-zorgcomplex de maximale bouwhoogte met maar liefst 42 meter overschrijdt. Naast de woontoren van 60 meter komt een woontoren van 70 meter die wél past binnen het bestemmingsplan. Die hoogbouw past namelijk bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

  Van mijn studie architectuur weet ik nog dat een hoge toren flink  invloed heeft op de omgeving. Zo veroorzaakt een hoog gebouw nogal wat schaduw. Het zal je achtertuin maar zijn, waar het licht een paar uur per dag uitgaat. Een ander groot probleem is de valwind die ontstaat in de nabije omgeving. Een toren is een goede windvanger. Zeker als er geen andere hoge gebouwen -windbrekers – in de buurt zijn, ontstaat op de begane grond overlast door wind. Daar kan je rekening mee houden in het ontwerp, maar dat kost geld. Je kan bijvoorbeeld rondom de toren zorgen voor laagbouw, om een soort windluifel te creëren. Ook de vorm van het gebouw heeft invloed op de overlast. Een smal en aerodynamisch gebouw heeft minder last van valwind.

  De toren van 70 meter heeft een bescheiden plattegrond. Tenminste, als ik de kaart in het rapport goed lees, is de toren rond, met een niet al te grote diameter. Dus relatief weinig schaduw en gunstig voor de wind. De toren van 60 meter is, naast hoog, ook nog breed. Veel schaduw dus, en een goede windvanger. Vooral op het binnenterrein waar de bewoners van hun rust moeten gaan genieten, zal de wind voor overlast gaan zorgen. Dat kán haast niet anders.

  De gemeente heeft een rapport geschreven over het woon-zorgcomplex en de toren van 60 meter. Ik vermoed dat het rapport bedoeld is om aan te tonen dat de hoge toren binnen het bestemmingplan Weidevenne past. Ik vind het rapport nogal misleidend. Bijvoorbeeld wordt in paragraaf 4.2 de slagschaduw te berekenen op 21 maart, en niet op 21 december als de zon zijn laagste stand heeft bereikt. De schaduw wordt verder getekend om 10.30, terwijl juist daar voor de overlast het grootst is.
  De paragraaf over windoverlast beschrijft hoe de struiken en bomen de wind moeten breken om zo overlast van de wind te beperken. Maar die bomen en struiken zijn er vlak na de bouw nog niet. Er gaan jaren overheen voordat de beplanting effect zal hebben. En dan nóg vraag ik me af of op het binnenterrein de windoverlast verdwijnt.

  Het rapport is geschreven door een projectontwikkelaar die graag wil bouwen. Het verhaal is voor zoete koek aangenomen door een wethouder die buiten zijn boekje gaat.

  Rapport woon-zorgcomplex Weidevenne

  De Melkweg is een historische route van de binnenstad van Purmerend naar het landelijk gebied ten zuiden van Purmerend. In de Weidevenne is deze historische route bewaard gebleven en een belangrijk drager van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Om deze route te versterken wordt tussen de Melkweg en de historische binnenstad een voetgangers- en fietsbrug angelegd over het Noordhollands Kanaal. Het is stedenbouwkundig wenselijk om deze historische route vanuit de binnenstad te markeren met bebouwing, zodat er sprake is van een “poort” naar de Weidevenne. Dit wordt gerealiseerd door aan het kanaal een woontoren van circa 70 meter te realiseren en voor het woonzorgcentrum aan de zijde van de Melkweg een hoogbouwelement van 60 meter toe te staan. Voor deze toren wordt een aparte planologische procedure gevolgd. Ook met deze hoogbouwelementen blijft de stedenbouwkundige opzet van Weidevenne in stand. Tevens sluit de hoogbouw aan bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

  De Melkweg is een historische route van de binnenstad van Purmerend naar het
  landelijk gebied ten zuiden van Purmerend. In de Weidevenne is deze historische route bewaard
  gebleven en een belangrijk drager van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Om deze route te
  versterken wordt tussen de Melkweg en de historische binnenstad een voetgangers- en fietsbrug
  aangelegd over het Noordhollands Kanaal. Het is stedenbouwkundig wenselijk om deze historische
  route vanuit de binnenstad te markeren met bebouwing, zodat er sprake is van een “poort” naar de
  Weidevenne. Dit wordt gerealiseerd door aan het kanaal een woontoren van circa 70 meter te realiseren
  en voor het woonzorgcentrum aan de zijde van de Melkweg een hoogbouwelement van 60 meter toe te
  staan. Voor deze toren wordt een aparte planologische procedure gevolgd. Ook met deze
  hoogbouwelementen blijft de stedenbouwkundige opzet van Weidevenne in stand.
  Tevens sluit de hoogbouw aan bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar
  hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

  Rapport downloaden HIER (pdf).

  Archief
  Categorieën