Berichten met de tag: „woontoren“

Alternatief voor woontoren

Het alternatieve plan van D66 is een dappere poging om hetzelfde bouwvollume te realiseren op een manier die respectvol is voor de omwonenden en de stad. Maar ik WIL helemaal niet hetzelfde bouwvollume op dezelfde oppervlakte. Ik wil een toren die half zo hoog en half zo breed is. En waar dat geld vandaan moet komen? Zoek het lekker uit, Wooncompagnie. Ergens op jullie balans van ruim 800 miljoen euro (pagina 80, pdf-alert) moet er wel wat ruimte voor te vinden zijn.


Orginele plan met 60 meter woontoren

Alternatieve plan D66

 

Download HIER het alternatieve plan van D66 (Pdf).

Oproep aan Purmerendse politiek #wozoco

Hamvraag: waarom is het woonzorgcomplex te duur als er geen hoge woontoren gebouwd mag worden? Wie bepaalt dat? Na het het aanhoren van alle voor- en tegenargumenten van de politieke partijen, heb ik op deze vraag steeds geen duidelijk antwoord. Daarom doe ik een oproep aan de politiek in Purmerend om mij te helpen bij het vinden van het antwoord op de hamvraag.

Ik vraag mij af of de hamvraag ooit gesteld is bij de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)? Of eerder tijdens een raadsvergadering? Heb ik iets gemist? Ook als dat zo is, vind ik het nog steeds vreemd dat ik als betrokken inwoner van Purmerend moet gissen naar het antwoord op de hamvraag. Maar dat is nog geen reden om dat niet te doen, ik ga dus gissen.

De coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en de stadspartij zijn er wel uit. PvdA en Stadspartij zeggen ja tegen de woontoren. Formeel hebben CDA en VVD nog twijfels, maar tussen de regels door lees je dat ze voor de wijziging van het uitvoeringsplan zullen stemmen, en dus voor de woontoren. Bovendien zullen zij hun eigen wethouders niet snel laten vallen.

Tijdens de vergadering van de commissie SOB waren de wethouders nog het meest informatief in hun betoog. Wethouder Mona Keijzer benadrukte het belang van een goede samenwerking met projectontwikkelaar Wooncompagnie. Daarin zit volgens mij het antwoord op de hamvraag verscholen. De gemeente heeft Wooncompagnie hard nodig bij de ontwikkeling van plannen in de toekomst. De woningcorporatie is een belangrijke financier van plannen voor verbetering van de leefbaarheid van de wijken in Purmerend.

Is de macht van woningcorporatie Wooncompagnie te groot is geworden? Durft de gemeenteraad daarom geen nee te zeggen tegen de woontoren? Ik hoop van niet. Het lijkt mij geen gezonde basis voor samenwerking.

Dossier wozoco

Wooncompagnie chanteert gemeente Purmerend

“Een duivels dilemma”, zo noemt de CDA-fractie de keuze om het bestemmingsplan te wijzigen. Er is geen gemakkelijk “ja” en er is ook geen gemakkelijk “nee”. Waar hebben we dat eerder gehoord? Het is een poging tot medeleven. In feite staat het besluit al vast. Het maakt niet uit dat omwonenden te maken krijgen met een drastisch gewijzigd bestemmingsplan; het maakt niet uit dat hun achtertuin ’s ochtends een paar uur in de schaduw komt van een woontoren van 60 meter hoog en 46 meter breed; of dat omwonenden vanuit de woonkamer ineens een heel ander uitzicht hebben. Thijs Kalverboer van de ouderenpartij in Purmerend is daar duidelijk over: “Dan kijk je toch gewoon de andere kant op.” De PvdA heeft helemaal geen argumenten nodig om haar standpunt kracht bij te zetten. Commissielid Natalie Saaf zegt in haar antwoord op de insprekers: “Ik kan er kort over zijn, wij zijn gewoon vóór.” En daar moet je het dan maar mee doen, als belangenbehartiger van een groep van 175 huishoudens.

Het woonzorgcomplex moet er komen. Door de vergrijzing is er een toenemende behoefte aan zorg voor ouderen. Het nieuwe woonzorgcomplex voorziet in die behoefte.  De zorginstelling van woonzorgcomplex De Tien Gemeenten heeft verstand van zorg verlenen met een menselijke maat. Ik heb dat met eigen ogen mogen aanschouwen toen ik er, met een groep leerlingen van klas 1 en 2 vmbo, een uitgebreide rondleiding kreeg. Die menselijke standaard van De Tien Gemeenten lijkt nu onbetaalbaar. Dat is merkwaardig. Wooncompagnie is volgens het Besluit beheer sociale-huursector verantwoordelijk voor het prestatiegebied ‘wonen en zorg’. Ze moet dus zorgen voor goede woonvoorzieningen voor ouderen die zorg nodig hebben. Binnen de bestaande wettelijke kaders.

Wooncompagnie ontwikkelde een plan waarvan ze wist dat het niet paste binnen het bestemmingsplan. Nu de gemeenteraad zich moet uitspreken over de benodigde wijzigingen van het bestemmingsplan, dreigt Wooncompagnie zich terug te trekken als het oorspronkelijke plan niet doorgaat. Dat is chantage. Dat is niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sterker nog: Wooncompagnie zal de gemeente aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten tot nu toe. De vraag is of ze daarmee in hun recht staan. Mijn burger logica zegt van niet. Tenzij er bewijzen zijn dat de gemeente al in een vroeg stadium heeft meegewerkt aan het plan waarvan ze wist dat het niet binnen het bestemmingsplan past. Dan moet de gemeente op de blaren zitten. De gemeente moet het geldelijk verlies dragen en de bewoners van Stadshoven mogen er niet de dupe van worden. Verdeel de last dan maar over de schouders van alle inwoners van Purmerend.

Laat het in ieder geval een les zijn voor de toekomst. Zodat DIT geen werkelijkheid wordt.

Donderdag 10 februari vergadert de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer over het woonzorgcomplex. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar.

Purmerend bouwt woontoren naast stadhuis

Van onze verslaggever

Op de plek van de vijver voor het stadhuis komt een woontoren van 80 meter hoog. De woontoren die de gemeente wil bouwen telt 24 verdiepingen en wordt daarmee het hoogste gebouw van Waterland. De hoge exploitatiekosten van het gemeentelijke hoofdkwartier maken het nodig om te zoeken naar creatieve oplossingen. Door woningen te bouwen op gemeentegrond kan geld worden verdiend waarmee het tekort op de exploitatiebegroting ten minste tot 2050 kan worden aangevuld. Na 2050 hoopt de gemeente een oplossing te hebben gevonden voor het jaarlijkse tekort. “En anders heeft het stadhuis ook nog een achtertuin die bouwrijp kan worden gemaakt.”Aldus een woordvoerder van de gemeente.

In de toekomst zal het vaker nodig zijn om uit kostenoverwegingen de hoogte in te gaan. Het is volgens de gemeente de enige manier om openbare voorzieningen betaalbaar te houden. Eerder al werd in de Weidevenne een woontoren van 60 meter hoog gebouwd om de bouw van een woonzorgcomplex mogelijk te maken. Om de nieuwbouw op de (V)MBO-campus aan de Van IJsendijkstraat mogelijk te maken zal een woontoren van 55 meter hoog worden gebouwd om de financiering rond te krijgen. De kwaliteitseisen die de gemeente en de betrokken instanties stellen aan de functionaliteit van de gebouwen zijn zonder het creëren van extra woningen niet haalbaar.

Om de bouw van de toren naast het gemeentehuis mogelijk te maken is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Volgens het huidige bestemmingsplan is een maximale hoogte van 5 bouwlagen toegestaan. De woontoren overschrijdt deze grens met maar liefst 65 meter. Direct omwonenden hebben aangekondigd bezwaar te zullen maken tegen de plannen. Ook in de Weidevenne stuitte het plotseling wijzigen van het bestemmingsplan op veel verzet van omwonenden. Een groep van 175 huishoudens richtte toen een bewonerscollectief op en maakte bezwaar. Zonder resultaat. In het algemeen belang heeft de gemeente de bevoegdheid om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarvoor is dan wel een meerderheid nodig in de gemeenteraad.

Hoog van de woontoren

Hoe staat het met de woontoren van zestig meter hoog in Weidevenne? De fractievoorzitter van GroenLinks in Purmerend schreef er over op haar weblog. Sinds ik er een aantal artikelen over plaatste, heb ik er niks meer van gehoord. Even op onderzoek dus. Om te beginnen op de website van GroenLinks. Niks nieuws. Daarna nieuwsgierig op zoek naar Hans Engels. Hij was als wethouder verantwoordelijk voor bouwplannen van de toren. Als je, zoals ik, hoog van de toren blaast over een wethouder, dan moet je ook de tijd nemen om te onderzoeken wat hem beweegt. Niet dat ik over het onderwerp veel meer te weten ben gekomen, maar ik was wel blij verrast met een column van zijn hand. Over vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hoe toepasselijk. Oh… In het onderwijs. Niet zo toepasselijk, maar wél interessant.

Hans Engels legt uit hoe fundamenteel wantrouwen er voor zorgt dat er een overmaat aan regels en voorschriften ontstaat. Van het onderwijs maakt hij de verbinding naar de samenleving. De spijker op zijn kop als je het mij vraagt. Een politicus in Purmerend die in staat is tot zelfreflectie. Ik ben nog steeds benieuwd hoe het afloopt met de woontoren. Maar ik kijk in ieder geval anders naar Hans Engels.

FAIL PvdA wethouder Purmerend

Wethouder Engels, van de PvdA, heeft de gemeenteraad in Pumerend niet goed voorgelicht. Hij is even “vergeten” te vertellen dat het plan van de toren van het woon-zorgcomplex de maximale bouwhoogte met maar liefst 42 meter overschrijdt. Naast de woontoren van 60 meter komt een woontoren van 70 meter die wél past binnen het bestemmingsplan. Die hoogbouw past namelijk bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

Van mijn studie architectuur weet ik nog dat een hoge toren flink  invloed heeft op de omgeving. Zo veroorzaakt een hoog gebouw nogal wat schaduw. Het zal je achtertuin maar zijn, waar het licht een paar uur per dag uitgaat. Een ander groot probleem is de valwind die ontstaat in de nabije omgeving. Een toren is een goede windvanger. Zeker als er geen andere hoge gebouwen -windbrekers – in de buurt zijn, ontstaat op de begane grond overlast door wind. Daar kan je rekening mee houden in het ontwerp, maar dat kost geld. Je kan bijvoorbeeld rondom de toren zorgen voor laagbouw, om een soort windluifel te creëren. Ook de vorm van het gebouw heeft invloed op de overlast. Een smal en aerodynamisch gebouw heeft minder last van valwind.

De toren van 70 meter heeft een bescheiden plattegrond. Tenminste, als ik de kaart in het rapport goed lees, is de toren rond, met een niet al te grote diameter. Dus relatief weinig schaduw en gunstig voor de wind. De toren van 60 meter is, naast hoog, ook nog breed. Veel schaduw dus, en een goede windvanger. Vooral op het binnenterrein waar de bewoners van hun rust moeten gaan genieten, zal de wind voor overlast gaan zorgen. Dat kán haast niet anders.

De gemeente heeft een rapport geschreven over het woon-zorgcomplex en de toren van 60 meter. Ik vermoed dat het rapport bedoeld is om aan te tonen dat de hoge toren binnen het bestemmingplan Weidevenne past. Ik vind het rapport nogal misleidend. Bijvoorbeeld wordt in paragraaf 4.2 de slagschaduw te berekenen op 21 maart, en niet op 21 december als de zon zijn laagste stand heeft bereikt. De schaduw wordt verder getekend om 10.30, terwijl juist daar voor de overlast het grootst is.
De paragraaf over windoverlast beschrijft hoe de struiken en bomen de wind moeten breken om zo overlast van de wind te beperken. Maar die bomen en struiken zijn er vlak na de bouw nog niet. Er gaan jaren overheen voordat de beplanting effect zal hebben. En dan nóg vraag ik me af of op het binnenterrein de windoverlast verdwijnt.

Het rapport is geschreven door een projectontwikkelaar die graag wil bouwen. Het verhaal is voor zoete koek aangenomen door een wethouder die buiten zijn boekje gaat.

Rapport woon-zorgcomplex Weidevenne

De Melkweg is een historische route van de binnenstad van Purmerend naar het landelijk gebied ten zuiden van Purmerend. In de Weidevenne is deze historische route bewaard gebleven en een belangrijk drager van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Om deze route te versterken wordt tussen de Melkweg en de historische binnenstad een voetgangers- en fietsbrug angelegd over het Noordhollands Kanaal. Het is stedenbouwkundig wenselijk om deze historische route vanuit de binnenstad te markeren met bebouwing, zodat er sprake is van een “poort” naar de Weidevenne. Dit wordt gerealiseerd door aan het kanaal een woontoren van circa 70 meter te realiseren en voor het woonzorgcentrum aan de zijde van de Melkweg een hoogbouwelement van 60 meter toe te staan. Voor deze toren wordt een aparte planologische procedure gevolgd. Ook met deze hoogbouwelementen blijft de stedenbouwkundige opzet van Weidevenne in stand. Tevens sluit de hoogbouw aan bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

De Melkweg is een historische route van de binnenstad van Purmerend naar het
landelijk gebied ten zuiden van Purmerend. In de Weidevenne is deze historische route bewaard
gebleven en een belangrijk drager van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Om deze route te
versterken wordt tussen de Melkweg en de historische binnenstad een voetgangers- en fietsbrug
aangelegd over het Noordhollands Kanaal. Het is stedenbouwkundig wenselijk om deze historische
route vanuit de binnenstad te markeren met bebouwing, zodat er sprake is van een “poort” naar de
Weidevenne. Dit wordt gerealiseerd door aan het kanaal een woontoren van circa 70 meter te realiseren
en voor het woonzorgcentrum aan de zijde van de Melkweg een hoogbouwelement van 60 meter toe te
staan. Voor deze toren wordt een aparte planologische procedure gevolgd. Ook met deze
hoogbouwelementen blijft de stedenbouwkundige opzet van Weidevenne in stand.
Tevens sluit de hoogbouw aan bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne waar
hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken.

Rapport downloaden HIER (pdf).

Groen Links en de 60 meter woontoren

Tip van Dennis. Over een weblog van Groen Links Purmerend. Ik kopieer de tekst even. Reageren of reacties lezen, klik HIER.

In Kwadrant Europa komt een woon-zorgcomplex voor ouderen. GroenLinks is daar blij mee, want er is nog steeds een tekort aan ouderenwoningen.

In het voorjaar van 2009 kreeg de raad een presentatie over de plannen van de ontwikkelaar: een filmpje over een soort stadshof met een binnentuin, een parkeergarage onder het complex en goede voorzieningen voor de ouderen. De wethouder was laaiend enthousiast en vroeg de raadsleden of ze het mooi vonden en of hij verder mocht met de uitwerking. Prachtig was het! Alle aanwezige partijen waren enthousiast. Wat de wethouder (DZ: wethouder ruimtelijke ordening Engels, PvdA) even vergat te vertellen, was dat hij ietsjes van het bestemmingsplan zou afwijken met dit plan. Daar kwam de raad in december achter, toen bewoners het plan hadden gekregen en zich rot schrokken.

In het bestemmingsplan zijn de kaders voor het complex opgenomen: een bouwhoogte van 18 meter en 110 woningen. Ook in het stedenbouwkundig plan van eisen van Kwadrant Europa wordt gesproken over stads wonen met stedelijke laagbouw. Die 18 meter hoort bij de visie over het gebied.

De plannen voor het woon-zorgcomplex zijn erg afwijkend van het bestemmingsplan: een woontoren van 60 meter hoog en geen 110 maar 140 woningen. In de raad protesteren kon in december niet meer, omdat de plannen inmiddels ter inzage waren gelegd. De bewoners hebben – terecht – in grote getale bezwaar aangetekend. Pas in de volgende raad komen die bezwaren en het antwoord van het college aan de orde.

GroenLinks vindt dat de procedure over moet. Terug naar de tekentafel: de plannen aanpassen aan de kaders die de raad met vaststelling van het bestemmingsplan heeft afgegeven. Terug dus naar 18 meter bouwhoogte en terug naar 110 woningen. GroenLinks gaat hier hoog op inzetten!

Wordt vervolgd!

Archief
Categorieën