Berichten met de tag: „Klimaattop Kopenhagen“

Het klimaatakkoord van Berlijn

Politieke Poppenkast in Kopenhagen. Met een grote P ja. Vinden ook GroenLinks voormannen Bas Eickhout en Kees Vendrik. Persbericht op de GL website over de klimaattop hier.

Kees Vendrik constateert dat als de geruchten waar zijn Kopenhagen theater is:

“Cynisch. Terwijl hier in Kopenhagen alle landen maximale openheid vragen en beloven, is  het Akkoord van Berlijn tussen een paar landen al gesloten. Dat kan je niet straffeloos doen. Dat is slecht voor het draagvlak voor goede mondiale afspraken. Dit is een investering in toenemend wantrouwen.”

Bas Eickhout constateert op zijn blog: “Laten we het voortaan maar het akkoord van Berlijn noemen. Kopenhagen gaat via Hopenhagen naar Foppenhagen.”

Kees Vendrik constateert dat als de geruchten waar zijn Kopenhagen theater is:
“Cynisch. Terwijl hier in Kopenhagen alle landen maximale openheid vragen en beloven, is  het Akkoord van Berlijn tussen een paar landen al gesloten. Dat kan je niet straffeloos doen. Dat is slecht voor het draagvlak voor goede mondiale afspraken. Dit is een investering in toenemend wantrouwen.”
Bas Eickhout constateert op zijn blog: “Laten we het voortaan maar het akkoord van Berlijn noemen. Kopenhagen gaat via Hopenhagen naar Foppenhagen

Cap & Trade

Van de zelfde makers als de story of stuff.
Waarom Cap & Trade nooit zal gaan werken.

Cap & Trade

Van de zelfde makers als de story of stuff.
Waarom Cap & Trade nooit zal gaan werken.

Koenders

Diederik Samson vind ik wel iets sympathieks hebben. Nee, echt! Vergeleken met Koenders. Diederik doet zijn best, is soms een beetje dom, tikje arrogant. Kan de beste overkomen. En hij heeft nu eenmaal zijn partij niet mee. PvdA is going down!

Nee, dan Koenders. Bertje Koenders. Ook PvdA. Daar wordt ik pas echt misselijk van. Als ik er alleen al naar kijk. Ik weet eerlijk gezegd niet veel van hem. Misschien doet hij het wel hartstikke goed?!! Maar op mij komt hij over als een naïeve wereldverbeteraar. Overtuigd van de maakbaarheid van de samenleving, en van de wereld. Overtuigd ook, van zijn onmisbaarheid bij dat proces. De arrogantie van een hardcore PvdA’er. Maar wat hij nu eigenlijk wil met ontwikkelingssamenwerking…? Ligt aan mij hoor. Telkens als de man op teevee verschijnt dan zapp ik, in geen tijd, weer weg. Afgelopen weekend was hij bij Paul de Leeuw. Over het klimaat, Kopenhagen en ontwikkelingssamenwerking. Onze volksvertegenwoordiger. Partij van de Arbeid zeg je? Laat me niet lachen. Kijk nou zelf. Zeg nou zelf. Hoe lang hou je dat vol?

Meer CO2 A.U.B. VII

Laat je je lekker op en neer vliegen in je privéjet naar Kopenhagen, met de limo van het hotel naar het congres, heb je weer zo’n lastige journalist die moeilijke vragen gaat stellen. Dat komt natuurlijk niet zo gelegen als je net bezig bent de burger een CO2-belasting in de maag te splitsen. Afvoeren die hap, want vrijheid van meningsuiting wordt hier niet op prijs gesteld!

GeenStijl, Van Pruisen en CO2

Van Pruisen ook lekker bezig op GeenStijl. LOL.
Ondertussen is het k-ka-k-koud in Kopenhagen.

Vóór een beter klimaat

Als je niet als niet vóór de klimaattop bent dan ben je tégen het milieu. De logica ontgaat mij, maar het schijnt zo te zijn. Kritische vragen stellen over CO2-uitstoot en het verband met de opwarming van de aarde? Dat doe je niet. De aarde warmt op en de mensch is de boosdoener. Het is gewoon zo. Dat is een laboratorium onderzocht.
Nou, ik ben toevallig kritisch. En het zal niet de eerste keer zijn dat de wetenschap er naast zit. Galileo Galilei werd in de zeventiende eeuw niet alleen door de kerk, maar ook door toonaangevende wetenschappers, verguist om zijn revolutionaire ideeën over het zonnestelsel.

Maar eerlijk, ik weet niet wie er gelijk heeft. Het zou best kunnen dat de hoge CO2-uitstoot zorgt voor een broeikaseffect. Of dat in ieder geval het CO2-gehalte een goed instrument is om de opwarming te berekenen. Maar ook de theorie over de veranderende invloed van de zon vind ik aannemelijk. Er is nog erg weinig over bekend. De zon is niet altijd even actief en heeft daardoor invloed op de temperatuur op aarde. Daardoor ontstaat zo nu en dan een ijstijd. Er zijn vast nog andere oorzaken voor de opwarming te verzinnen. Waarom doen alle partijen zo hun best om anderen te overtuigen van hun gelijk? Waarom niet naar elkaar luisteren en samenerken? Sorry, ik weet het is een naïeve gedachte. Politiek.

In Kopenhagen doet men een poging om het over de aanpak van de opwarming eens te worden. Het is jammer dat de discussie zo wordt gedomineerd door het vraagstuk over de broeikasgassen. De top kan nu alleen slagen als er een nieuw verdrag komt over emissiehandel. En als dat nou voor minder vervuiling zo zorgen was dat uitstekend geweest. Het lijkt er voorlopig niet op. De grote vervuilers trekken zich er weinig van aan. Emissiehandel heeft pas zin als er ook een absoluut plafond wordt afgesproken. En dan alleen als de afspraak wereldwijd wordt gemaakt. In beste geval ondertekenen VS, China en India in Kopenhagen het verdrag voor een relatief plafond. Bij een relatief plafond hangt de maximale bovengrens voor het lozen van CO af van de hoeveelheid productie van een bedrijf. Als er meer geproduceerd wordt, mag ook meer CO2 uitgestoten worden.

Een wereldwijd absoluut plafond gaat er niet komen. Niet dit jaar, niet volgend jaar, niet nog heel lang en langer niet.

Brrrrrrr. Koude klimaattop Kopenhagen

IJstijdLOL. Als de zon en de weergoden blijven meewerken krijgen we een koude klimaattop in Kopenhagen. Een internationaal gezelschap van Diederik Samsons en belangrijke staatshoofden gaan het in Kopenhagen weer proberen volgende week. Afspreken hoe ze de opwarming van de aarde nou eindelijk kunnen stoppen. CO2 terugdringen zeggen sommigen. Niks aan te doen, komt door de zon, zeggen anderen. Ingewikkeld gedoe met emissierechtenhandel en daar haije het al: onenigheid.
Maar als de astronoom Kees Jager het bij het juiste eind heeft dan word het binnenkort k ka k k ka k koud. Het is het gesprek van de dag in de wetenschapskantine. De zon is dood. En dát hadden de knappe koppen niet voorspeld. Hij zou pas in later dood gaan en dan zorgen voor een ijstijd. De zon is te vroeg dood. Misschien wél net op tijd om die idioten in Kopenhagen een lesje te leren. Klapper-tanden voor beginners. Sponsored by God. Mede mogelijk gemaakt door Jagermeister.

Archief
Categorieën