Vóór een beter klimaat

Als je niet als niet vóór de klimaattop bent dan ben je tégen het milieu. De logica ontgaat mij, maar het schijnt zo te zijn. Kritische vragen stellen over CO2-uitstoot en het verband met de opwarming van de aarde? Dat doe je niet. De aarde warmt op en de mensch is de boosdoener. Het is gewoon zo. Dat is een laboratorium onderzocht.
Nou, ik ben toevallig kritisch. En het zal niet de eerste keer zijn dat de wetenschap er naast zit. Galileo Galilei werd in de zeventiende eeuw niet alleen door de kerk, maar ook door toonaangevende wetenschappers, verguist om zijn revolutionaire ideeën over het zonnestelsel.

Maar eerlijk, ik weet niet wie er gelijk heeft. Het zou best kunnen dat de hoge CO2-uitstoot zorgt voor een broeikaseffect. Of dat in ieder geval het CO2-gehalte een goed instrument is om de opwarming te berekenen. Maar ook de theorie over de veranderende invloed van de zon vind ik aannemelijk. Er is nog erg weinig over bekend. De zon is niet altijd even actief en heeft daardoor invloed op de temperatuur op aarde. Daardoor ontstaat zo nu en dan een ijstijd. Er zijn vast nog andere oorzaken voor de opwarming te verzinnen. Waarom doen alle partijen zo hun best om anderen te overtuigen van hun gelijk? Waarom niet naar elkaar luisteren en samenerken? Sorry, ik weet het is een naïeve gedachte. Politiek.

In Kopenhagen doet men een poging om het over de aanpak van de opwarming eens te worden. Het is jammer dat de discussie zo wordt gedomineerd door het vraagstuk over de broeikasgassen. De top kan nu alleen slagen als er een nieuw verdrag komt over emissiehandel. En als dat nou voor minder vervuiling zo zorgen was dat uitstekend geweest. Het lijkt er voorlopig niet op. De grote vervuilers trekken zich er weinig van aan. Emissiehandel heeft pas zin als er ook een absoluut plafond wordt afgesproken. En dan alleen als de afspraak wereldwijd wordt gemaakt. In beste geval ondertekenen VS, China en India in Kopenhagen het verdrag voor een relatief plafond. Bij een relatief plafond hangt de maximale bovengrens voor het lozen van CO af van de hoeveelheid productie van een bedrijf. Als er meer geproduceerd wordt, mag ook meer CO2 uitgestoten worden.

Een wereldwijd absoluut plafond gaat er niet komen. Niet dit jaar, niet volgend jaar, niet nog heel lang en langer niet.

Reageer

Archief