Berichten met de tag: „Syp Wynia“

Geestelijk gehandicaptenzorg groeit explosief

Bizar verhaal. Syp Wynia legt in zijn wekelijkse column in Elsevier haarfijn uit wat de reden is van de explosieve groei in de zorg voor geestelijk gehandicapten. En dat terwijl het aantal geestelijk gehandicapten niet is toegenomen volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

(…) De grootste klapper bij de uitbreiding van de zorg voor geestelijk gehandicapten werd vijf jaar geleden op poten gezet door CDA-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Clémence Ross-van Dorp. Met steun van de linkse en de christelijke partijen (VVD en D66 waren tegen) breidde zij de overheidszorg voor geestelijk gehandicapten uit naar zwakbegaafden, als die ‘bijkomende problemen’ hadden. Door haar toedoen kregen 2,2 miljoen Nederlanders – want zoveel zwakbegaafden zijn er – plotseling toegang tot de overheidszorg die tot dan toe was voorbehouden aan geestelijk gehandicapten.
Dat gebeurt werkelijk nergens ter wereld. ‘Opmerkelijk’ noemt het SCP dat. Waar elders een bovengrens wordt aangehouden bij een IQ van 70 of hooguit 75, heeft Ross die in 2005 opgerekt to 85 (en bij autisten tot boven de 90).
Ja, dan moet je niet verbaasd zijn als de zorg voor geestelijk gehandicapten in korte tijd meer dan verdubbelt en de komende jaren blijft doorgroeien. Dat was zo bij de WAO en de Ziektewet, die hier zo toegankelijk waren, dat het leek of Nederland het ziekste land ter wereld was.
Dat gebeurt nu bij de zorg voor geestelijk gehandicapten. De definitie is zo opgerekt, dat een op de zeven Nederlanders er recht op kan laten gelden. En wat kan, dat gebeurt. Dat leergeld zouden we nu toch wel betaald moeten hebben.

Geen goede zaak. Het gaat op de lange duur ten koste van de geestelijk gehandicapten die de zorg écht nodig hebben. Daar maak ik me zorgen om.

Syp Wynia wenst het kabinet een fijne kerst

Zo ken ik je weer Syp. Dankjewel voor deze hoopvolle analyse. Artikel zit achter wachtwoord dus maar even knippen plakken.

Spanning bij Wellink, Zalm en… Verhagen!
De komende weken en maanden staan er heel wat reputaties op het spel. Die van Nout Wellink en Gerrit Zalm liggen voor de hand. Maar wat doet Maxime Verhagen in dit rijtje?
Door Syp Wynia
Relatie tussen Verhagen en Balkenende is de afgelopen maanden flink bekoeld
Er worden de komende dagen en maanden rapporten gepubliceerd die grote gevolgen kunnen hebben voor een reeks van Nederlandse auroriteiten. De Commissie-Scheltema oordeelt over de verantwoordelijken bij de ten onder gegane DSB-bank, de commissie-Davids komt op 12 januari met haar bevindingen over de Nederlandse betrokkenheid bij Irak en een Tweede Kamercommissie zoekt uit hoe de financiele crisis juist in Nederland zo hard kon toeslaan.
En dan zijn er over enkele maanden ook nog twintig ambtelijke commissies die moeten vertellen hoe de overheid een vijfde kan bezuinigen.
Bezuinigen
Voor de toekomst van Nederland zijn de laatste commissies het belangrijkst. De ambtenaren leggen de basis voor het door premier Jan Peter Balkenende (CDA) aangekondigde voorjaarsdebat over de toekomst van de rol van de overheid in Nederland.
De keuzes die gemaakt moeten worden, werpen hun schaduw al vooruit. CDA-leider Balkenende wil geen hogere lasten om de schatkistcrisis op te lossen, maar juist bezuinigingen.
Zalm en Wellink
De PvdA van Wouter Bos wil wel hogere lasten. Of de coalitie die tegenstelling, die zich met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht aan het verscherpen is, gaat overleven, valt zeer te bezien. Misschien is er volgend jaar zomer al een coalitie van CDA met VVD en D66.
De rapporten over de financiële crisis moeten door zowel president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank, ABN AMRO-baas Gerrit Zalm als ook door minister van Financiën Bos met argusogen tegemoet worden gezien. Als wordt geoordeeld dat Zalm te weinig geeft gedaan om van DSB een nette bank te maken, kan hij niet aanblijven bij ABN AMRO.
Ondoordacht
Wellink krijgt aanhoudende kritiek op zijn betrokkenheid bij een reeks van financiële instellingen, de laatste tijd vooral in verband met DSB. Daar kan geen negatief oordeel van een of meer van de commissies bij. En voor Wouter Bos is het, op zijn zachtst gezegd, niet fijn als gevonden wordt dat hij Zalm ondoordacht de baas van ABN AMRO heeft gemaakt.
De door Balkenende ingestelde commissie-Davids kan wel heel pikante effecten teweeg brengen. Het gaat over de manier waarop Nederland in 2002-2003 betrokken is geraakt bij de Amerikaans-Britse inval in Irak.
Schade
Balkenende hoopt te voorkomen dat hij daarbij schade oploopt. Maar als er toch een zwarte piet wordt uitgedeeld en hij zou niet bij Balkenende belanden, dan kan die alleen naar toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Balkenende’s partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer gaan. En wie is daar tegenwoordig minister? Inderdaad: Maxime Verhagen, ook CDA’ er en jarenlang trouwe metgezel van Balkenende.
Juist de afgelopen maanden is er een opvallende verkoeling in de relatie tussen de twee top-CDA’ ers waarneembaar. Verhagen leek zich al warm te lopen voor het premierschap voor het geval het Balkenende zou lukken naar Brussel te gaan. Verhagen ergerde zich aan Balkenende’s strapatsen rond de Westerschelde, die de betrekkingen met België heeft geschaad.
Kerstsfeer
Verhagen wilde verder gaan bij het blijven in Afghanistan dan Balkenende. En nu is er ook nog het belangenconflict over wie de mogelijke zwarte piet krijgt over Irak.
Het is zeer wel denkbaar dat de Commissie-Davids tot de slotsom komt dat de informatiestroom vanuit Buitenlandse Zaken over Irak niet compleet was, of zelfs bewust incompleet werd gehouden. In dat geval kan Balkenende buiten schot blijven, maar krijgt Verhagen de politieke erfenis van zijn voorganger De Hoop Scheffer voor de kiezen. Er is wel eens een betere kerstsfeer geweest in de top van het CDA.

Spanning bij Wellink, Zalm en… Verhagen!

De komende weken en maanden staan er heel wat reputaties op het spel. Die van Nout Wellink en Gerrit Zalm liggen voor de hand. Maar wat doet Maxime Verhagen in dit rijtje?

Door Syp Wynia

Relatie tussen Verhagen en Balkenende is de afgelopen maanden flink bekoeld

Er worden de komende dagen en maanden rapporten gepubliceerd die grote gevolgen kunnen hebben voor een reeks van Nederlandse auroriteiten. De Commissie-Scheltema oordeelt over de verantwoordelijken bij de ten onder gegane DSB-bank, de commissie-Davids komt op 12 januari met haar bevindingen over de Nederlandse betrokkenheid bij Irak en een Tweede Kamercommissie zoekt uit hoe de financiele crisis juist in Nederland zo hard kon toeslaan.

En dan zijn er over enkele maanden ook nog twintig ambtelijke commissies die moeten vertellen hoe de overheid een vijfde kan bezuinigen.

Bezuinigen

Voor de toekomst van Nederland zijn de laatste commissies het belangrijkst. De ambtenaren leggen de basis voor het door premier Jan Peter Balkenende (CDA) aangekondigde voorjaarsdebat over de toekomst van de rol van de overheid in Nederland.

De keuzes die gemaakt moeten worden, werpen hun schaduw al vooruit. CDA-leider Balkenende wil geen hogere lasten om de schatkistcrisis op te lossen, maar juist bezuinigingen.

Zalm en Wellink

De PvdA van Wouter Bos wil wel hogere lasten. Of de coalitie die tegenstelling, die zich met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht aan het verscherpen is, gaat overleven, valt zeer te bezien. Misschien is er volgend jaar zomer al een coalitie van CDA met VVD en D66.

De rapporten over de financiële crisis moeten door zowel president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank, ABN AMRO-baas Gerrit Zalm als ook door minister van Financiën Bos met argusogen tegemoet worden gezien. Als wordt geoordeeld dat Zalm te weinig heeft gedaan om van DSB een nette bank te maken, kan hij niet aanblijven bij ABN AMRO.

Ondoordacht

Wellink krijgt aanhoudende kritiek op zijn betrokkenheid bij een reeks van financiële instellingen, de laatste tijd vooral in verband met DSB. Daar kan geen negatief oordeel van een of meer van de commissies bij. En voor Wouter Bos is het, op zijn zachtst gezegd, niet fijn als gevonden wordt dat hij Zalm ondoordacht de baas van ABN AMRO heeft gemaakt.

De door Balkenende ingestelde commissie-Davids kan wel heel pikante effecten teweeg brengen. Het gaat over de manier waarop Nederland in 2002-2003 betrokken is geraakt bij de Amerikaans-Britse inval in Irak.

Schade

Balkenende hoopt te voorkomen dat hij daarbij schade oploopt. Maar als er toch een zwarte piet wordt uitgedeeld en hij zou niet bij Balkenende belanden, dan kan die alleen naar toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Balkenende’s partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer gaan. En wie is daar tegenwoordig minister? Inderdaad: Maxime Verhagen, ook CDA’ er en jarenlang trouwe metgezel van Balkenende.

Juist de afgelopen maanden is er een opvallende verkoeling in de relatie tussen de twee top-CDA’ ers waarneembaar. Verhagen leek zich al warm te lopen voor het premierschap voor het geval het Balkenende zou lukken naar Brussel te gaan. Verhagen ergerde zich aan Balkenende’s strapatsen rond de Westerschelde, die de betrekkingen met België heeft geschaad.

Kerstsfeer

Verhagen wilde verder gaan bij het blijven in Afghanistan dan Balkenende. En nu is er ook nog het belangenconflict over wie de mogelijke zwarte piet krijgt over Irak.

Het is zeer wel denkbaar dat de Commissie-Davids tot de slotsom komt dat de informatiestroom vanuit Buitenlandse Zaken over Irak niet compleet was, of zelfs bewust incompleet werd gehouden. In dat geval kan Balkenende buiten schot blijven, maar krijgt Verhagen de politieke erfenis van zijn voorganger De Hoop Scheffer voor de kiezen. Er is wel eens een betere kerstsfeer geweest in de top van het CDA.

Syp Wynia is een babyboomer

Wat flik je me nou Syp! Mijn favoriete Elsevier colomnist Syp Wynia is een babyboomer! En hij voelt zich persoonlijk aangesproken door de kritiek op zijn genaratie. Was zijn column van twee weken geleden over de AOW al twijfelachtig, deze keer komt de ware aard van het babyboomertje naar boven. Column hier. In de permalink van het artikel AhaOW is mijn argwaan al zichtbaar. Nou Syp, je hebt gelijk hoor! De babyboomers hebben de verzorgingsstaat niet bedacht. Die luie verwende dwergen hebben alleen alles op alles gezet om de verzorgingsstaat voor hun zelf zo voordelig mogelijk in te richten. Wars van welke vorm van solidariteit ook. En je hebt gelijk Syp, ze hebben er nog niet van geprofiteerd, want ze zijn nog aan het werk of met VUT, pre-pensioen of God weet wat voor regeling ze dan ook voor zichzelf hebben bedacht om eerder met werken te stoppen. Die AOW-uitkering moet inderdaad nog komen. En als de nieuwe generatie politici een beetje rapido aan de macht komt, dan maken ze korte metten met die asociale regelingen. Ik hoop dat jij je zaken goed voor elkaar hebt Syp, want reken niet op enig mededogen van de regeerders van de toekomst. En nu gauw weer stukjes schrijven waar ik blij van word.

AhaOW

Eindelijk snap ik het een beetje. Sinds de verhoging van de AOW leeftijd in het nieuws is vraag ik mij al af waarom en óf een verhoging naar 67 jaar nodig is. Ik had nog geen bevredigend antwoord gevonden. Syp Wynia schrijft er een column over in Elsevier. Conclusie: de verhoging is op zijn minst dubieus. Solidariteit tussen generaties is niet vanzelfsprekend. Bezuinigingen op de overheidsuitgaven zijn een betere oplossing om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Column in Pdf binnenkort hier (registreren). Lees verder voor een samenvatting van de column… lees verder >>

Ontwikkelingshulp – ingezonden brief

Naar aanleiding van de column van Syp Wynia (zie blog 25 februari) stuurde een ervarinsdeskundige een reactie naar Elsevier.

Ontwikkelingshulp
Vanaf mij 28ste heb ik dertig jaar van mijn leven besteed aan ontwikkelingshulp in Oost-Afrika en tot mijn droefenis ben ik het met Syp Wynia’s commentaar ‘Over de balk’ (23 februari) roerend eens. Ontwikkelingshulp helpt niet of werkt contraproductief. Geld gegeven aan corrupte overheden eindigt uiteindelijk in een Zwitserse ban en geld voor ngo’s en kerken wordt vooral besteed aan zaken waar de ngo’s en kerken voordeel bij hebben. Het gewone volk merkt weinig van de 5 miljard euro die Nederland elk jaar aan hen besteedt. Zo nu en dan verrijst er een ambachtsschool of een proefboerderij. Maar niet lang nadat de Europese ontwikkelingswerker is vertrokken, zakt alles als een slappe pudding in elkaar.
Laten we ophouden met de betutteling van Afrika. Laat die mensen hun eigen leven inrichten op hun eigen (langzame) manier volgen hun eigen waarden en normen.
D.F.J. Broeders, Tilburg

Archief
Categorieën