Ontwikkelingshulp – ingezonden brief

Naar aanleiding van de column van Syp Wynia (zie blog 25 februari) stuurde een ervarinsdeskundige een reactie naar Elsevier.

Ontwikkelingshulp
Vanaf mij 28ste heb ik dertig jaar van mijn leven besteed aan ontwikkelingshulp in Oost-Afrika en tot mijn droefenis ben ik het met Syp Wynia’s commentaar ‘Over de balk’ (23 februari) roerend eens. Ontwikkelingshulp helpt niet of werkt contraproductief. Geld gegeven aan corrupte overheden eindigt uiteindelijk in een Zwitserse ban en geld voor ngo’s en kerken wordt vooral besteed aan zaken waar de ngo’s en kerken voordeel bij hebben. Het gewone volk merkt weinig van de 5 miljard euro die Nederland elk jaar aan hen besteedt. Zo nu en dan verrijst er een ambachtsschool of een proefboerderij. Maar niet lang nadat de Europese ontwikkelingswerker is vertrokken, zakt alles als een slappe pudding in elkaar.
Laten we ophouden met de betutteling van Afrika. Laat die mensen hun eigen leven inrichten op hun eigen (langzame) manier volgen hun eigen waarden en normen.
D.F.J. Broeders, Tilburg

Reageer

Archief