Geloof & religie

Jezus is terug op aarde

Het schilderij van mijn zus is ergens in de nacht van vrijdag of de vroege zaterdagmorgen gaan spoken. Het hangding-haakje dat al ruim een jaar vastklemt aan het dikke visdraad, heeft plotseling besloten dat het geen zin meer heeft. Het schilderij is een meter gezakt.

Mijn zus zegt dat het een portret van Maria is. Het zal wel, ik heb er altijd Jezus in herkend. Hij is terug op aarde, de Messias! Of in ieder geval een stukje dichterbij, op de rand van de bank. Ik ben niet gelovig, laat staan bijgelovig, maar wat kan dit betekenen?

De onvoorstelbare kerk

Het katholicisme is een haatdragende ideologie. Of er zijn gewoon een paar knettergekke katholieken. Mariska Orbán-de Haas, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, is er een van. In een open brief gericht aan tweede kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert, roept ze Hennis op zich in te zetten om abortus te verbieden.

In uw leven heeft u meerdere miskramen gehad. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Door het zien van dit kleine nepmensje, kwam bij u de pijn van uw grote verdriet om het immense verlies naar boven. (…) U heeft nooit uw eigen kindje kunnen vasthouden of het liefdevol in badje mogen doen. Zo’n gemis kan pijnlijker zijn dan ik mezelf – als moeder van twee kinderen – kan voorstellen. (…) U bent dan wel nooit moeder geworden, maar u heeft als Kamerlid nu wel de mogelijkheid tienduizenden kinderen op de wereld te laten komen. Dat zou een hele mooie troost voor u kunnen zijn.”

De mensen maken het geloof. Gadverdamme!

Misbruik van de herinnering aan de Holocaust

‘Finkelstein is een telg uit een Joods-Amerikaanse familie. Zijn beide ouders zijn van oorsprong Poolse Joden. Zijn moeder Maryla Husyt Finkelstein en zijn vader Zacharias Finkelstein overleefden de holocaust. [..] Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden de Finkelsteins naar de Verenigde Staten waar acht jaar later Norman geboren werd. Finkelstein woont in Brooklyn, New York. In zijn geschriften brengt Finkelstein ter sprake wat hij ziet als misbruik van de herinnering aan de holocaust. [...] Kritiek op Israël is praktisch niet mogelijk, vindt Finkelstein, want bij het minste tegengeluid wordt de criticus antisemitisme verweten.’ In Israël is hij vanwege zijn opvattingen niet meer welkom. Meer informatie over Norman Finkelstein HIER op Wikipedia.

Versterven is niet christelijk

lijdenElk jaar gaan er in Nederland honderden mensen dood door versterving. Meestal gaat het om oudere mensen aan het eind van hun Latijn. Versterving wordt op wikipedia omschreven als het ‘overlijden als gevolg van niet geforceerd toedienen van vocht en voedsel wanneer een patiënt daar zelf niet meer om vraagt’. Klinkt vredig, maar de praktijk is nog wel eens anders. Mijn tante, die non was, smeekte op haar sterfbed om water. De artsen en verpleegkundigen deden niets. Ze kreeg geen water omdat door het katholieke ziekenhuis was besloten tot versterving over te gaan. Mijn moeder kon het niet aanzien en heeft ingegrepen. Voor zolang het bezoek duurde tenminste.
Iemand die het leven moe is een spuitje geven en vredig in laten slapen mag niet. Het infuus eruit trekken en een mens dood laten gaan door uitdroging en honger mag dan weer wel.

De Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg geeft informatie over versterving. Op palliatievezorg.nl worden onderzoeken aangehaald om aan te tonen dat: ‘Uitdroging in de terminale fase een symptoomarm toestandbeeld is, waarbij een patiënt, door een daling van het bewustzijn, een verminderde pijnbeleving en een verminderde kans op kortademigheid en braken, veelal een rustig sterfbed heeft’ [...] ’Dorst en honger ten gevolge van uitdroging en het niet meer tot zich nemen van voedsel in de beginfase van een terminaal stadium soms voorkomen, maar dat deze ‘symptomen’ vrijwel altijd met eenvoudige lokale maatregelen, zoals een goede mondverzorging, zijn te verhelpen’.

Ik vind dit onderzoeksresultaat niet bepaald geruststellend. Het klinkt als: even de lippen nat maken en dan houdt het oude bessie wel op met zeuren. En wie vertelt mij of de persoon die op sterven ligt als hij niet meer kan praten ook geen pijn meer ervaart. God mag het weten.

Onze buurlanden gaan er anders mee om: ‘Versterven is in buitenland onacceptabel’. In het volkskrant-artikel: T. Malfliet, secretaris-generaal van de overkoepelende Belgische artsenvereniging, veroordeelt de handelwijze van de Nederlandse artsen. Het moedwillig afwijzen van sondevoeding noemt hij ‘een vreselijke vorm van euthanasie’. Een verhongerende patiënt lijdt volgens hem vreselijk. ‘Een arts moet het leven dragelijk maken.’

Drecul: Pedofilie binnen de Katholieke kerk al zo oud als de Katholieke kerk zelf

Pedofilie binnen de kerk zou veroorzaakt worden door de modernisering en teloorgang van onze maatschappij volgens onze huidige Paus.

Hij beklemtoonde dat kinderen moeten worden beschermd “tegen de vernederingen van de wrede manipulatie van de seksualiteit die de moderne samenleving tegenwoordig domineert”.

Ach meneer de Paus bekijkt u onderstaand filmpje even?

Drecul: Met de hartelijke groeten uit Nederland

Deze moordpartij wordt u mede aangeboden door de Nederlandse regering. En daar is niks van gelogen, want wij Nederlanders steunen de oorlog tegen het terrorisme. Sterker nog, in Afghanistan vechten we nog steeds mee.

En laten we nou niet doen alsof de video, gelekt op wikileaks, een incident is, want dat is het niet. Eerder hadden we al de hoorzittingen in het Amerikaanse congres over Blackwater (nu Xe), een geprivatiseerd leger dat als een beest tekeer ging in Irak. En nu deze video’s.

Zouden al die vrome christenen in ons kabinet ‘s nachts nog wel een oog dicht doen?
Ik vrees van wel, want tot nu toe blijft een reactie van het kabinet uit.

Kardinaal Simonis liegt

Wat een slappe smoes van Kardinaal Simonis bij Pauw en Witteman. “Wir haben es nicht gewusst”, dat zegt hij letterlijk. Ammehoela! Volgens Simonis is het niet zo gek dat de bischoppen het niet wisten. Volgens Simonis werd voor bisschoppen het nodige verborgen gehouden. Dat kwam omdat de kerkleiders van klooster en provincie het onder de pij hielden. Dat geloof ik graag. In het zelfde interview zegt Simonis dat hij zich – precies?- tien gevallen van misbruik kan herinneren. Hoe bedoel je ‘ik wist van niks’?! En wat heeft meneer de kardinaal daar dan mee gedaan? Ook onder de pij gehouden natuurlijk! Al probeert Simonis uit te leggen van niet. Wat is er nog erger dan een politicus? Precies: een kardinaal. Arroganter bestaat écht niet. Simonis is de uitvinder van het woord patriarchaal.

Simonis is vergeten dat hij zelf ook koorknaapje is geweest. Hij heeft alle lagen van de katholieke kerk doorlopen en is als kerkleider overal in Nederaland geweest. Dus Adje, ga mij nou niet vertellen dat je er niks van wist. Je liegt. Ik zie het aan je ogen. De ogen van een leugenaar. Vanaf 0’54″.

Get Microsoft Silverlight

Jezus was oké. En Schillebeeckx ook

Jezus was oké. De Vlaams-Nederlandse theoloog Schillebeeckx was een held. En de paus is een machtsgeile kabouter met een puntmuts.

Ik werd laatst verrast door een artikel over Schillebeeckx. Die naam kwam mij zo bekend voor. De beste man is vlak voor de kerst aan kanker overleden en zijn levensverhaal werd beschreven. Artikel hier. Als zijn theologische opvattingen het hadden gewonnen van die van Ratzinger – de huidige paus – dan was ik nu heel misschien nog kerkelijk geweest. En mijn vader nog priester.

Ergens in mijn puberteit heb ik het geloof vaarwel gezegd. Of eigenlijk, de kerk. Ik had grote moeite met mijn kerkgang in Ilpendam, het dorp waar ik woonde. Ik vond het bijvoorbeeld onverteerbaar dat mensen die oneerlijk en gemeen waren tegenover hun medemens, na het opdreunen van een schuldbeleidenis van tien regels, met een gerust hart weer naar huis konden gaan. Vrij van zonden. Nee, dan liever nog de ouderwetse kerk, waar je dagelijks moest biechten en rozekransjes bidden tot je een ons woog, om te zorgen dat je niet in de hel terecht kwam. Maar mijn afkeer van de kerk was niet alleen principieel. Ik vond het er vooral te saai voor woorden en voelde mij totaal niet verbonden. Ik weet niet of er een God bestaat, maar ik weet óók niet zeker dat hij niet bestaat. Dat heeft met geloven te maken, geloof ik. Ergens vind ik het een prettig idee dat er een hiernamaals is.

Mijn moeder werd als onderwijzeres de heilige juf genoemd en mijn vader is een ex-priester. Ik ben ik nogal gelovig opgevoed, zeg maar. Alle verhalen uit de kinderbijbel gingen er in als koek, ik ben gedoopt, heb eerste communie gedaan en ik ben gevormd. De lessen over de bijbel vond ik nooit vervelend. Vooral de verhalen over Jezus spraken mij aan. Ik ben er van overtuigd dat Jezus een bijzonder mens was. Jezus kwam op voor de armen, de zwakkeren en de zieken. Heb u naaste lief zoals uzelf. Dat is zo’n beetje zijn lijfspreuk. En hij deed er zelf behoorlijk zijn best voor als je de verhalen mag geloven.

Het verschil tussen Jezus’ credo en de kerk is enorm. In de kerkelijke gemeenschappen is de naastenliefde nog wel aanwezig, maar het instituut kerk is voornamelijk bezig macht te behouden. Kardinaal Ratzinger – de huidige paus – was een tijdgenoot van Schillebeeckx. Ze waren tegenpolen. Ratzinger van de oude stempel en Schillebeeckx verlichter pur sang. Ze hebben elkaar ontmoet op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Schillebeeckx was daar adviseur van de Nederlandse bisschoppen en het brein achter de vernieuwingsbeweging binnen de rooms-katholieke kerk. Hij wilde onder andere het celibaat loskoppelen van het priesterschap. Het Vaticaan, met Ratzinger als vooraanstaand expert, maakte gehakt van de ideeën van Schillebeeckx. Ze hebben hem verkettert maar nog net niet uit de kerk verstoten. Met als waarschijnlijk enige reden dat Schillebeeckx ongekend populair was. ‘Schillebeeckx’ vele boeken zijn in de hele wereld in onwaarschijnlijk hoge oplagen verkocht, aan christenen en niet-christenen.’

Schillebeeckx had het – niet verwonderlijk – niet zo op Ratzinger. Hij zag in hem een kardinaal met maar één doel: de volgende paus worden. Deze uitspraak van hem daarover vond ik in een artikel van Trouw. “Na de dood van Johannes Paulus II was hij de onbetwiste leider. Hij kon het zich veroorloven een profiel van de nieuwe paus te schetsen dat zonder meer een zelfportret was.“

Schillebeeckx schreef onder andere het boek ‘Jezus, het verhaal van een levende’. Misschien ga ik het wel lezen.

Archief
Categorieën