De stân fan saken op sneintemiddei

Der sitte noch trije pealsitters. Willem giet oan kop mei 13 streekjes (130 minuten ekstra tiid) Jonne is twadde mei 10 streekjes (100 minuten ekstra tiid) Douwe is trêde mei 5 streekjes (50 minuten ekstra) Se matte tot acht oere jûn sitte, dan folgt er in drugs-test en dan fuort de priisútrikking.

Livestream –> omroplive.nl

Reageer

Archief