Vijf ton plus ‘een beetje’ voor P3

Uit de programmabegroting 2009-2012 van de Gemeente Purmerend. Bladzijde tweehonderdvier. Concept programmabegroting 2010-2013, bladzijde honderdzeventig. Let op de voetnoot. Wat is nou periodieke- en waarderingssubsidie? En wat zijn diverse projectsubsidies? Opklikken voor vergroting.

programmabegroting20102013

Reageer

Archief