P3 bij de openbare raadsvergadering in 2007

P3 kost grofweg gezegd een miljoen euro. Daarvan is
de helft voor het gebouw zelf. Daar kan het bestuur verder niets mee doen. Van het andere
half miljoen is grofweg gezegd 250.000,– organisatie.

Mooi man, die transparantie bij de gemeente Purmerend. Verslagen van alle raadsvergaderingen staan online. Hieronder citaten over P3  uit de ‘uitgebreide besluitenlijst van de openbare vergadering’ van september 2007 in Purmerend. De penningmeester van de stichting aan het woord.

‘P3 kost grofweg gezegd een miljoen euro. Daarvan is de helft voor het gebouw zelf. Daar kan het bestuur verder niets mee doen. Van het andere half miljoen is grofweg gezegd 250.000,– organisatie. Daar zijn prognoses van gemaakt en de raad kan erop rekenen dat P3 voor die vaste kosten volledig op budget zit. Dat betekent ook dat die vaste kosten niet meer kunnen worden teruggebracht.’

En dan gaat het over het kostendekkend maken van de programmering:

‘Dit noemt de inspreker dan maar het bouwen van feestjes. Hierin is P3 nog steeds een lerende organisatie. Aan welke soort feestjes heeft de gemeente en de omringende gemeentes behoefte? Wie komen er op deze feestjes? En wie drinken er dan veel en wie niet? Als je veel feestjes houdt voor jongeren, die niet veel te verteren hebben, zakt de baromzet. Als je wilt leven van de baromzet, dan moet je feestjes bouwen waar heel veel wordt gedronken. Dat wil P3 ook niet i.v.m. het imago. P3 wil geen feesttent zijn. Er is veel tijd besteed aan de programmering. Als de raad vraagt laat eens zien hoe hiermee wordt omgegaan, dan kan P3 het nodige laten zien. Er is getracht een productmix op te zetten van soorten feesten die enerzijds recht doen aan het niet worden van een feesttent, dus m.a.w. alternatieve programmering, en anderzijds dancepartys waar veel wordt gedronken en veel bezoekers op af komen om geld te generen. Alleen in de praktijk blijkt dat P3 een aantal mooie feestjes nog niet kostendekkend kan maken. Dit is een leerproces. Misschien kan het wel helemaal niet, maar dat zal moeten blijken. En als er helemaal geen geld meer is, dan zal P3 alleen maar die feesten moeten organiseren die kostendekkend zijn.’ [...] De heer Hegger(Stadspartij) vraagt of de winst uit de programmering met volle zalen kan worden weggestreept tegen de experimentele programmering. De heer Brugman, directeur P3, antwoordt dat er absoluut producties zijn waarbij P3 budgettair neutraal draait of geld aan over houdt. Aan de andere kant zijn er producties waar meer geld bij moet en het verschil wordt daardoor veroorzaakt. Er is een Nederlands podiumplan. Dit houdt in dat er vanuit de overheid geld beschikbaar wordt gesteld om als kernpodium, als je die status krijgt toebedeeld, Nederlandse acts te programmeren en een gedeelte van de kosten daarop te declareren. P3 is nog niet in de gelegenheid geweest om die status te verkrijgen, want je moet minimaal één kalenderjaar hebben gedraaid om die status te verwerven en dus ook op die manier in aanmerking te komen voor die landelijke subsidieregeling. P3 heeft de aanvraag ingediend en hoopt die status in 2008 wel toebedeeld te krijgen. Dit betekent dat het verschil waar de heer Hegger het over heeft grotendeels kan worden weg gewerkt.’

Kijk aan, dat is interessant. P3 lijkt in 2007 nog volledig afhankelijk van vijf ton subsidie. De kosten voor gebouw (is vijf ton niet een beetje veel?) buiten beschouwing gelaten. Van die vijf ton subsidie moest in 2007 de organisatie en acts worden betaald en de acts. Dus: salaris voor de directeur en vaste medewerkers en nog eens 250.000 euro omdat de programmering niet kostendekkend was. De verwachting die P3 uitspreekt richting raad is dat er in de toekomst minder geld bij hoeft. P3 zegt eigenlijk: we moeten nog veel leren en meer feestjes bouwen die geld opleveren. Ook is er de hoop dat men in aanmerking komt voor de landelijke subsidieregeling.

Dus… hoe staan de zaken er anno 2009 voor? Heeft P3 inmiddels geleerd om meer kostendekkend te programmeren? Is P3 inmiddels een kernpodium?
Wij gaan dat uitzoekon. :)


2 reacties op „P3 bij de openbare raadsvergadering in 2007“

  • dennis:

    Ik weet 1 ding … Bij die vergadering vorige week werd me daar een partij gevulde koeken, boterkoek, superkrakelingen en ga zo maar door binnen gereden door DRIE, ja echt waar DRIE koffie-mevrouwen. Voor de pauze die na 1 uur werd ingelast hadden de heren van de raad al twee keer koffie geserveerd gekregen.

    Zorgvuldig met gemeenschapsgeld? An me hoela. Wel mooi een gevulde koek gebietst. Tenslotte lang genoeg voor betaald toch?

  • [...] herinnert mij er wel aan dat ik nog wat onderzoek te gaan heb. Welke stichting zit er achter P3? Ik kom er nog niet achter. Ook niet door te zoeken [...]

Reageer

Archief