Berichten met de tag: „Successiewet“

Erfbelasting. Dus zo zit dat.

Wat er vooraf ging aan de wetswijziging erfbelasting.
En het antwoord op de vraag WAAROM in gODsnaam?!

“De staatssecretaris hoopt dat de herziening onder meer ertoe leidt tot een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het successie- en schenkingsrecht. Bij de herziening is de hoogte van de tarieven een belangrijk aandachtspunt. Het hoogste tarief in de Successiewet bedraagt thans 68% (jaar 2007).

Een herziening van de tarieven mag niet leiden tot een lagere opbrengst. In 2005 bracht het schenkings- en successierecht tezamen ca. € 1,7 mld op. Een substantiële tariefsverlaging zal slechts mogelijk zijn indien blijkt dat deze kan worden gefinancierd door grondslagverbreding of door een herschikking binnen de tariefstructuur.”

Tsja. Daar heb je ambtenaren voor.

Foksuk

Archief