Berichten met de tag: „coronanoodpakket“

Waar blijven de miljarden?

Sinds de uitbreiding van de lijst met SBI-codes zijn er nu ongeveer 270.000 ondernemingen die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Stel dat iedereen aan de voorwaarden voldoet, dan kost dat de staat 270.000 x €4000 = €1.080.000.00. Iets meer dan een miljard euro dus. Een miljard is precies het bedrag dat minister Hoekstra in een oogwenk heeft toegezegd over te maken aan Zuid-Europa.

In de praktijk zal slechts een deel van het miljard aan ondernemers worden overgemaakt. Lang niet iedereen voldoet aan de voorwaarden, met name niet aan de voorwaarden voor eigen vestiging en voor te verwachten kosten van ten minste € 4000,- over drie maanden. Maar laat ik proberen een schatting te maken. Op de website met open data van het CBS kun je vinden hoeveel bedrijven er zijn in Nederland. Dat zijn er bijna 1,8 miljoen. Bij ongeveer 1,4 miljoen van die bedrijven is slechts 1 persoon werkzaam. Dat is 77%. Voor de dienstverlenende sector is dat zelfs 85%. Een groot deel van de getroffen ondernemingen zit in de dienstverlenende sectoren, dus laten we verder rekenen met 80%. lees verder >>

Archief