Inburgeringscursus: het begint met taal

Commercial op de radio gehoord? Effe luisteren dan. Tv-commercial hier. De Nederlandse overheid vat de koe bij de horens. La vache par les cornes. The cow by the horns. Het ministerie van VROM gaat het vreemdelingenbeleid keihard doorzetten, te beginnen bij het begin: ONZE TAAL.  Allochtone medelanders met een taalachterstand worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om de taal des lands te leren. Aangesproken in het Nederlandsch. Welteverstaan. Maar helaas niet voor allochtonen met een taalachterstand.

Hoezo deze oproep? De taal leren is toch een verplicht onderdeel van de inburgeringcursus? Oooww, het cursus skippen wordt gedoogd. Dus als de ogen van de wet niet streng genoeg zijn gooien we er een peperdure reclamecampagne tegenaan? Dat zal ze leren. Right! Op de website uitleg in vijf talen. Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en nog een taal.  En er is meer propaganda materiaal te downloaden.

“Iesgoed Iesgoed, iek ga koersoes doe, iesseh gratiess?”
“Neej mevrouwtje, dat hangt van uw situatie af.”
“Aaahha… Iek begraaip. Iek versta oew wel. Iek koersoes nie nodieg heb.”
“Tot uw dienst mevrouw.”

Reageer

Archief