Onderwijstijd

Onderwijstijd. Ik schreef er al eerder over. De regering komt er niet uit dus er moest een commissie van wijzen aan te pas komen. De opdracht die de commissie Cornielje van de staatssecretaris mee kreeg was al verkeerd. Volkomen kansloos.

25 april 2008 ontving de Kamer een brief over de instelling van de commissie Cornielje: “De volgende uitgangspunten geven richting aan het onderzoek: inhoud en kwaliteit van het onderwijsprogramma staan niet ter discussie; de financiële ruimte is het thans geldende budget en een wettelijke norm voor voldoende onderwijstijd als zodanig is nodig.”

Met andere woorden, de commissie mag niet onderzoeken of vasthouden aan de 1040 uur wel de beste manier is om goed onderwijs te verzorgen. En de commissie mag ook niet zeggen dat er meer geld moet komen, want dat hebben we niet.

Ja, en dan krijg je zo’n belachelijk advies als gisteren is gepubliceerd. Persoonlijk boeit het mij niet of ik een week minder vakantie krijg of niet. Zeven weken vakantie is erg lang. Wat mij wel boeit is dat het voorstel van de commissie geen verbetering biedt voor de druk die er op de onderwijstijd staat. De zogenaamde ophokuren blijven bestaan. Toetsweken zijn haast onmogelijk en tijd nemen voor individuele gesprekken met leerlingen al helemaal.
Het enige voordeel is dat er wat meer tijd kan komen voor studiedagen en onderwijsontwikkeling. De vijf dagen die van de vakantie worden afgesnoept kunnen door het jaar heen daar voor worden ingezet. Alleen jammer dat verreweg de meeste VO scholen zich geen raad weten met onderwijsontwikkeling. En dan zit je duimen te draaien op een studiedag. Gelukkig is dat in mijn deelschool niet het geval.

Ondertussen is het de kunst om je als school zo weinig mogelijk aan te trekken van alle regels die uit den Haag komen. Gewoon inplannen die toetsweken en individuele gesprekken. Afschaffen die ophokuren. Ga de discussie maar aan als de inspectie langs komt. Accepteer een eventuele boete. Toen ik dit voorstelde in de Task Force Onderwijstijd, met de top van de Purmerendse ScholenGroep, werd ik uitgelachen. Dat maakte mij een tikje onzeker. Nu een paar jaar later lijken steeds meer scholen mijn standpunt te volgen.

Beter Onderwijs Nederland (BON) over de commissie Cornielje.

Reageer

Archief