Berichten met de tag: „Q-koorts“

Van Vollenhoven en de Q-koorts

Q-koortsAls Van Vollenhoven iets onderzoekt, dan kent hij geen genade. Geen doofpot, geen vriendjespolitiek, gewoon zeggen waar het op staat. Zijn er fouten gemaakt: leer er dan van. Zijn er ernstige fouten gemaakt: neem je verantwoordelijkheid. Of de betreffende politici dat vervolgens doen is nog maar de vraag. Balkenende, de man van de normen en waarden, stelde onlangs de norm. Hoe hard en duidelijk de kritiek ook is, gewoon blijven zitten waar je zit. En alles ontkennen.

Jammer. De Onderzoeksraad van de Veiligheid doet geen onderzoek naar de Q-koorts. Het gras is voor de voeten weggemaaid door twee bange ministers die de bui al zagen hangen. Ze hebben snel een onderzoekscommissie van niks aangesteld.  De commissie-Van Dijk. Nog voordat  voorzitter van de Onderzoeksraad van de Veiligheid, Pieter van Vollenhoven met een onderzoek kon starten. Twee commissies die hetzelfde onderwerp onderzoeken, dat kan nou eenmaal niet. Dus rest Van Vollenhoven niks anders dan de betreffende ministers een brief te schrijven waarin hij de onderzoeksvraag van de onderzoekende commissie ter discussie stelt.

’Zoals bekend heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten geen onderzoek te starten naar de Q-koorts, na kennis te hebben genomen van de instelling van de commissie Van Dijk en de onderzoeksvragen van deze commissie., aldus Van Vollenhoven in zijn brief aan de overheid.

Wel zou ik in deze brief — namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid — uw aandacht willen vragen voor de centrale onderzoeksvraag naar de aanpak en de bestrijding van de Q-koorts. Deze luidt: “Op welke wijze hebben de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?”

Deze centrale vraagstelling zou naar onze mening een breder karakter kunnen worden gegeven dan nu het geval is. Dat betreft in het bijzonder het erbij betrekken van de rol van de sector zelf in plaats van alleen de rol van de overheidspartijen’ aldus Van Vollenhoven in zijn brief aan de overheid.

Met andere woorden: wat is de oorzaak van deze puinzooi en wie is daar voor verantwoordelijk? Lijkt mij een tamelijk elementaire vraag.

Archief