Berichten met de tag: „olielek“

Nauwelijks hoop op dichten olielek

Zelfs bij BP heeft het optimisme over de reddingspogingen inmiddels plaats gemaakt voor machteloosheid en angst.

”We zijn moe”, zei de tweede man van BP, Doug Suttles, na de mislukking. ”Het feit dat we deze bron niet onder controle krijgen, jaagt iedereen angst aan.”

WASHINGTON – Angst en machteloosheid strijden in de VS om voorrang nu oliemaatschappij British Petroleum er opnieuw niet in is geslaagd om het olielek in de Golf van Mexico onder controle te krijgen. Er is nauwelijks nog hoop dat het lek op korte termijn gedicht kan worden. De Amerikaanse regering spreekt inmiddels van ‘de grootste milieuramp uit de Amerikaanse geschiedenis’.

BP wil over vier tot zes dagen een nieuwe techniek uitproberen om de enorme uitstoot van olie in zee in elk geval te verminderen. Een robot moet de lekkende pijp afzagen. Vervolgens zal er een opvangcontainer over de nieuwe opening worden geplaatst om de olie af te tappen en naar olietankers te pompen. De uitkomst is ongewis, maar in het beste geval kan waarschijnlijk zo een deel van de olie opgevangen worden. Eerder mislukte een vergelijkbare poging om een ‘container’ over het lek te plaatsen. BP zegt geleerd te hebben van die ervaring.

De hoop om het lek volledig af te dichten is voorlopig vervlogen, nadat de zogenoemde Top Kill-techniek dit weekend definitief mislukte. Het was de bedoeling om met 4,5 miljoen liter ‘zware modder’ de olie terug te drukken in de pijp, maar de kracht van de uitstoot bleek veel te groot. Na drie vergeefse pogingen werd de operatie afgeblazen. President Barack Obama noemde de mislukking ‘woestmakend en hartverscheurend’. ‘Top Kill’ gold als de techniek met de meeste kans van slagen.

Zelfs bij BP heeft het optimisme over de reddingspogingen inmiddels plaats gemaakt voor machteloosheid en angst.

”We zijn moe”, zei de tweede man van BP, Doug Suttles, na de mislukking. ”Het feit dat we deze bron niet onder controle krijgen, jaagt iedereen angst aan.”
Onafhankelijke experts zijn eveneens zeer pessimistisch. ”Deze oliebron is kwaadaardig”, aldus de geschokte analist Byron King tegen de Washington Post. Bewoners van het kustgebied bij de Golf van Mexico toonden zich zwaar aangeslagen. ”Dit is als een slechte film die nooit lijkt op te houden.”
De ramp begon ruim veertig dagen geleden toen het olieplatform Deepwater Horizon in brand vloog. Het is inmiddels een reëel scenario dat de olie nog maanden in de zee blijft stromen. BP boort van twee kanten naar de bron om zo de olie op te vangen voordat die de lekkende pijp bereikt, maar de operatie is op z’n vroegst eind augustus afgerond. Ook daarbij kunnen bovendien nog grote complicaties optreden. Op dit moment stroomt er minstens 800.000 liter per dag de zee in, maar volgens sommige experts zou dat zelfs vijf keer zoveel kunnen zijn.

Het Witte Huis spreekt inmiddels van de grootste milieuramp uit de Amerikaanse geschiedenis. ”Dit is een aanslag op de bewoners van het kustgebied, op hun broodwinning en op de natuur die aan ons allen toebehoort”, herhaalde Obama dit weekend.

Het vertrouwen in BP is inmiddels tot het nulpunt gedaald. Ex-generaal en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell sloot zich dit weekend aan bij het groeiende koor van criticasters dat meent dat BP geen verantwoordelijkheid meer kan dragen over de reddingsoperatie ”De regering moet nu ingrijpen, overtuigend en met kracht”, aldus Powell, een bewonderaar van president Obama. Volgens de regering beschikt de overheid echter niet over de middelen en mankracht om het lek te dichten. Amerika zou daardoor afhankelijk zijn van BP.

De kritiek op het leiderschap van Obama neemt ondertussen snel toe. ”Obama biedt ons geen inspiratie om het moment dat we dat meer dan ooit nodig hebben”, aldus Maureen Dowd, columniste van de New York Times. Partijgenoten van de president menen dat Obama te koel en zakelijk is in zijn reacties op de catastrofe. Dit weekend vierde hij vakantie in Chicago.

Het is inmiddels duidelijk dat de ramp grote gevolgen zal hebben voor de olie-industrie. Enkele waarnemers menen dat de catastrofe zal betekenen voor de olie wat de ramp met de kernreactor van Tsjernobyl betekende voor de kernenergie.

President Obama heeft nu al nagenoeg alle nieuwe diepzeeboringen naar olie stilgelegd in de VS. De vraag is of het vertrouwen in de sector op korte termijn kan terugkeren. (GPD)

Artikel HIER.

Archief