Berichten met de tag: „Motie van treurnis“

Motie van treurnis

Een motie van treurnis is een beetje het astmatische broertje van de motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Bij die eerste is het aan de minister zélf om te kijken wat hij of zij doet, bij die tweede is het per definitie einde oefening. De motie van treurnis is echter vlees noch vis.

De motie van treurnis is verzonnen door CDA-politicus Jaap de Hoop Scheffer. In 1994 lag de Tweede Kamer overhoop met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo (D66) over een visum voor landverrader Poncke Princen. Het CDA wilde dat niet, Van Mierlo wel en het resultaat was toen de motie van treurnis. Van Mierlo zei vervolgens die motie alsnog als een motie van afkeuring te zien. Verder had de actie weinig effect, de motie werd namelijk verworpen.

HP/De Tijd over glossy Gerda en het kamerdebat. Artikel HIER.

Archief