Berichten met de tag: „jaarrekening“

P3 en de jaarrekening

Vóór de analyse, eerst even duidelijkheid over wat cijfers. De informatie komt voornamelijk van de gemeente Purmerend en is online beschikbaar. Het Boek van Maatregelen bij de Programmabegroting 2010-2013 geeft inzicht in de voorgenomen bezuinigingen van het college van B&W. De besluitenlijst is het resultaat van de raadsvergadering na behandeling van de Programmabegroting. Een deel van de informatie komt uit de jaarrekening die ik vandaag heb ontvangen.

Het Pop- en Cultuur Podium P3 kost de gemeente jaarlijks ruim 1,2 mln. aan exploitatie en
kapitaalslasten. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor groot onderhoud. In 2008 telde P3 ruim
37.000 bezoekers. De halfjaarcijfers van 2009 zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat bij ongewijzigd
beleid in 2009 sprake zal zijn van een nog groter exploitatietekort.

‘Het Pop- en Cultuur Podium P3 kost de gemeente jaarlijks ruim 1,2 mln. aan exploitatie en kapitaalslasten. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor groot onderhoud. In 2008 telde P3 ruim 37.000 bezoekers. De halfjaarcijfers van 2009 zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat bij ongewijzigd beleid in 2009 sprake zal zijn van een nog groter exploitatietekort.’

De bezuiniging is vastgesteld op €240.000. Er blijft dus nog €1.200.000 – €240.000 = €960.000 over van de  gemeentelijke bijdrage. Daarvan is €505.082 bestemd voor gebouw en inrichting. Van dat bedrag worden onder andere hypotheken afgelost voor gebouw, installaties en inrichting. De Gemeente Purmerend is de hypotheekverstrekker. Eigenaar van het pand is de Stichting Concert- en Cultuurpodium P3.

Archief
Categorieën