Berichten met de tag: „Berent Daan“

Onderwijshuisvesting in Purmerend

Ik lees net in de krant dat de nieuwe thuishaven voor het Da Vinci College koninklijk is geopend. Thuishaven(!) en geen aparte school, staat er in de krant. Maar de aparte thuishavens hebben wel een aparte naam. Twee thuishavens, Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci College op één Havo/VWO campus. Godskolere, maak het toch niet zo ingewikkeld. Een school is gewoon een school. Klaar.

Maar goed, ik snap het wel, dat krijg je van het schipperen met het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting in Purmerend. Dan blijf je net zo lang draaien tot je de weg kwijt bent. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van de twee campussen in Purmerend. In de Centrale Medezeggenschapsraad stemde ik vóór het huisvestingsplan met een aparte Havo/VWO campus en een aparte VMBO Campus. De gemeente had gevraagd om een dergelijk plan te ontwikkelen. Het was duidelijk dat er bij de Gemeente niet onbeperkt geld beschikbaar was voor onderwijshuisvesting. Slim met geld omgaan dus. Op een campus zouden verschillende scholen dure faciliteiten, zoals mediatheek en praktijkruimte, kunnen delen. Dan hoef je die niet twee keer te bouwen was de gedachte. En schommelingen in leerlingenaantallen van scholen (nu thuishavens) konden makkelijk worden opgevangen.

De keuze voor efficiëntie heeft weinig opgeleverd. Niet zo efficiënt dus. Er is helemaal niks gebouwd. Wel het een en ander vérbouwd. De gemeente Purmerend is blut. Misschien is het budget voor onderwijshuisvesting opgegaan aan het bouwen van een stuk of vijf splinternieuwe basisscholen in nieuwbouwwijk Weidevenne? Of, misschien is het gebruikt voor opvulling van gaten in de gemeentebegroting? Geen idee!? Misschien moet ik deze vragen eens stellen aan wethouder Berent Daan.

Sinds de overheid de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting heeft gedecentraliseerd worstelen meer gemeenten met een goede invulling van die verantwoordelijkheid. De budgetten die de overheid beschikbaar stelt zijn bovendien ontoereikend. Ze zijn gebaseerd op oude berekeningen, niet van deze tijd. De computer is op school niet meer weg te denken, om maar wat te noemen. Maar bij de berekening voor ruimte is er nog geen rekening mee gehouden. Evenmin met de behoefte aan een mediatheek, werkplekken voor praktijk- en groepsopdrachten, spreekruimte voor begeleidings- en andere gesprekken met leerlingen en ouders, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Grof schandalig als je het mij vraagt. Lijkt meer op het afschuiven van een probleem dan op decentraliseren. De ene overheid kan de andere overheid niet meer vertrouwen. #trend

Archief