Berichten met de tag: „Balkenende“

Moraalridder Balkenende is billenman

‘U kijkt zo lief,’ zei CDA-lijsttrekker en demissionair premier Jan Peter Balkenende tegen interviewer Mariëlle Tweebeeke tijdens het Carré-debat. Die opmerking leidde tot enorme verontwaardiging, ook bij GroenLinks-leider Femke Halsema.

Halsema zou na afloop van het debat woensdagavond tegen Balkenende hebben gezegd dat zij zo’n opmerking niet zou pikken. ‘Ik had u een knietje gegeven,’ aldus de emancipatievoorvechter.

Artikel HIER.

De fliterige opmerking van Balkenende komt niet uit de lucht vallen. Balkenende is eerder in het nieuws geweest vanwege zijn flirtgedrag. Zo zou hij op feestjes met enige regelmaat de billen van jonge vrouwen beroeren. Lang leve de moraalridders van het CDA!

Op feestjes beweegt Balkenende zich behoedzaam in de persoonlijke ruimte van één of twee jonge vrouwen. Eerst reageren de meiden verheugd op de aandacht van de hoge functionaris. Dan legt hij zijn hand op een onderrug. Langzaam daalt de hand af naar het grijze gebied tussen rug en billen, tot de vlezige bolling wordt bereikt waar normale mensen vanaf willen blijven, zeker als zij ouder zijn en een machtige positie bekleden.

Artikel HIER.

Beatrix snapt er geen k*t van

Queen BeatrixExcusez le mot, majesteit. Ik vind u een aardige vrouw maar u wordt wel een beetje oud. Uw kersttoespraak behandelde een onderwerp dat mij bezig houdt. Ik ben het met u eens dat de mens tegenwoordig weinig aandacht heeft voor zijn naasten. En niet alleen de moderne mens hoor. Deze ontwikkeling, hoe zorgelijk ook, wordt echt niet veroorzaakt door virtuele ontmoetingen op internet. Die zijn er hoogstens een uiting van. Mensen die in een gehaaste wereld leven met werk, kinderen, familie, huishouden en andere verplichtingen raken soms gefrustreerd en in zichzelf gekeerd. Ik reken mezelf niet tot een van hen maar kan mij de frustratie wel voorstellen. De excessen die plaatsvinden op internet komen voort uit frustratie. Het betreft overigens maar een klein deel van alle anonieme reageerders dat zich agressief uit. En vaak worden ze gecorrigeerd door mede reageerders. Ik ben blij dat deze mensen hun frustratie op internet kunnen uiten. Sterker nog, ik denk dat het internet mensen dichter bij elkaar brengt. Het online contact ontstaat vanuit een behoefte aan saamhorigheid. Jammer dat u dat niet herkent.

Het contact op internet neemt de bron van ergernis helaas niet weg. bron van ergernis is, onder andere, een in toenemende mate falende overheid. De afstand tussen overheid en volk is groter dan ooit. Dit, terwijl de betrokkenheid van de burgers bij de overheid groeit. Mensen laten van zich horen en vertellen wat hen dwars zit. Dat is positief, ook al zijn de uitingen soms ongenuanceerd. Teleurgesteld als ze zijn, zien veel mensen stemmen op de PVV als de enige weg naar verandering.  Het establishment wordt niet in staat geacht de zelf veroorzaakte puin te ruimen.

Maar wat is nou de oorzaak van de falende overheid? De invloed van de overheid moet ook weer niet worden overschat. De tijdgeest is sterk en de rol van de overheid beperkt. Zij kan slechts kritisch volgen en faciliteren waar nodig. In dienst van het volk. En daar gaat het volgens mij fout. De overheid, met de beste bedoelingen, slaagt er niet in om het volk te dienen. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Door het systeem, door de overheid. Met name de landelijke overheid, maar het vertaalt zich ook naar de gemeentelijke politiek. Tijd voor verandering dus. Maar hoe? Liefst op een andere manier dan de PVV voor staat. Bezuinigen op de overheid, waar GroenLinks zich sterk voor maakt, is een goed begin. Maar ik vraag mij daarnaast af of het democratische systeem niet aan herziening toe is. Kabinetten van drie of meer partijen met extreem uiteenlopende standpunten en culturen, leiden tot kansloze compromissen. In het verleden werden deze compromissen, dankzij sterk leiderschap, nog wel eens kansrijk. Bij gebrek aan politiek leiderschap – Balkenende en Bos bakken er niks van – wordt het falen van het systeem pijnlijk duidelijk.

Misschien kunt u het een keertje bespreken met de regering. U bent tenslotte als staatshoofd in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ellendige situatie waar we ons in bevinden.

Met vriendelijke groet,
Dirk Zijn

Update: volgende keer toespraak vooraf even door zoon laten lezen majesteit.
Update: aardig artikel over de toespraak op nu.nl.

Balkenende liegt

GS Balkenende joker‘Balkenende niet benaderd’ kopte de krant. Yeah Right! Ik geloof er geen reetD van. Op het journaal was hij, quasi verontwaardigd, boos bijna. Hij liegt dat hij barst. Zo gaat dat, wat moet hij anders? Zeggen dat het waar is?

“Ja, klopt. Ik bennn gevraagd. Binnenkort heeft u geen premier meer. Gheghe.”

Ik denk dus dat hij een van de kanshebbers is om de eerste president van de EU te worden. Maar ik kan mij gewoon niet voooorrstellen dat hij het wordt.

(Met dank aan GeenStijl voor de  fotofuck:))

Archief